Đồi Gió Hú

Wuthering Heights
Đồi Gió Hú
Đánh dấu
Tình trạng Ongoing
Type Manhwa
Nhóm dịch CocoNude Team
Author Ppang
Artist Ppang
Đăng bởi
Đăng tải
Cập nhật
Lượt xem Updating...

Tóm tắt Đồi Gió Hú

Nội dung sau đây dành cho khán giả trưởng thành và có thể chứa chủ đề tình dục, máu me, bạo lực hoặc ngôn ngữ thô tục. Cân nhắc trước khi đọc.

“Nếu cậu không giết tôi, cậu sẽ chết. Ở đây tôi được gọi là quái vật”

Bình luận